1.1.12

Nyårsläger

Först lite bilder:

Alltså några bilder från nyårslägret. Mest från sikta mot stjärnorna, 3 bilder av T.O.T:s keikka o ett par andra.

Lägret va awesome!! :D O den här gången fick ja sovt 12 h mera än förra läägre. De e noo skönt då man måst int vara otroligt övertrött halva tiden. Dessutom va nyårsnatten från halv 1 typ en timme som förebedjare me Jacke. Ja har vari en gång före de som förebedjare. De va på en ungdomssamling som va samtidit som hjälppisweekend, de va förra våren. Ja tyckt om he faktist då. Efter he har int ens haft en chans att få vara förebedjare pånytt. O när prästen frågas mig så tacka jag jaa, men vila int riktit fara. Ja e ju ännu också lite blyg o att be högt fö folk skrämd mej lite. Men när man höll på så tyckt ja om he, som förra gången också. E noo glad att ja fick vara som förebedjare :) Hoppas att ja far nästa chans om en lite kortare stund en ett år igen... De får man ju sii.

Nu e ja ännu också lite tröttens. Ja känner mig int ubert trött men ja märker he av hu ja beter mej att ja faktist e noo! Så nu orkar ja int blogga nåmera. Men min point va att lägret va awesome! :D


"Jesus är densamme igår, idag och i evighet" - Heb 13:8

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar