6.11.11

Inspisweekend in my heart

Inspisweekend va otrolit awesome! Hela veckoslute va fylld med Guds kärlek till oss<3
Phil Wickman - At Your Name (Yahweh, Yahweh)
"Lord of all the earth
We shout Your name, shout Your name
Filling up the skies
With endless praise, endless praise
Yahweh, Yahweh
We love to shout Your name, oh Lord"


Int ens he att ja va första kvällen helt yr, hade svindel. Eller att ja andra kvällen (läs, natten) fick hövåvärk kuna pila helheten! : D Ja det var awesome. E bara så otrolit tacksam över att vi har en så mäkti Gud<3

+2 bilder på veckosluute annors
Jacke tycker om att spela kort

Lekte cap the flag ute : )

Be blessed! : )

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar