17.11.11

Those mornings when you just want to lie in bed an do nothing else

Det här är min framtid i två nästa veckor!!! : D
inget:

nå... nästan. Måndag har ja en prov i sote kl. 8, just när man klarat provveckan -_-  Men nu har ja about 2½ veckor leedit! ingen skola! Men jobba ska ja en del vi Rina Design. Inte för mycket har jag planerat.

Men annors har mina prov fari mycket bra. Engelska förhör förra veckan: 8½. Engelska prov: 9½. Och finska (kurs 1) prov: 8½. O de e bra! Finska läraren gör svåra prov berättar jag er! Not joking. Men ja e supernöjd med dihäär vitsorden : ) jag tror att ja överlever gymnasie också.


Annors:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar